Listopad 2011

Wrong (127)

27. listopadu 2011 v 19:16 | Tea |  Wrong


You're just a waste of time
You're just a babbling face
You're a fucking waste

Jednu z nevýhod vztahu se starším člověkem jsem viděl především v tom, že se mnohem snadněji cítíte jako dítě pobuřující rodiče. Kdyby se Gerard nacházel v rovině mých vrstevníků, snad bych se mohl jeho roztrpčenosti a rezervovanosti vysmát, vzít si ji na mušku a akceptovat roli nadřazeného, která by se rovnoměrně převažovala z jedné strany na druhou. A neříkám, že bych Gerarda vždy považoval za toho dominantního a vševědoucího, dnes už ne, ale tak či onak se situace opět smrskla do fáze, kdy Gerard představoval dopáleného rodiče, který mě v mých očích nesmyslně osočuje.

Two fucking years.

22. listopadu 2011 v 8:51 | Tea |  Wrong
I was born with the wrong sign
In the wrong house
There's something wrong with me chemically

Před dvěma lety, v tento den, po šesté hodině večerní, byla napsána první věta Wrong.

Unbelievable.

Děkuji všem. Víte proč.


Wrong (126)

20. listopadu 2011 v 18:44 | Tea |  Wrong

Love's an excuse to get hurt
And to hurt

Fotoaparát, o kterém jsem se již dříve zmiňoval, ležel zapomenut na psacím stole. Ryan ho zběžně prohlédl, jeho technické vybavení a dispozice se ani zdaleka nemohly vyrovnat profesionálním přístrojům, které používal on, ale uznal jeho relativní kvalitu. Vzniklo několik zkušebních snímků, které zachycovaly můj překvapený obličej, když proti mně namířil vysunutý objektiv. V řádku za nimi se objevilo pár rozmazaných, záměrně zkažených snímků uhýbajícího Ryana. Inspekce mého pokoje ho zavedla až ke stojanu s hudebními alby.

,,Plakát Misfits?" zašklebil se, zkoumaje mou nástěnku, když nalezl nahrávky téže skupiny.

Danger Days Project (16)

17. listopadu 2011 v 13:19 | Thumbler & Legal Assassin |  Danger Days Project

Po několika měsících prašných cest, pouště a občasného opuštěného stavení tu byly zóny. Nebyla to sice právě země zaslíbená, jak to vyznívalo z Frankova vyprávění, ale přesto se zdálo, že život zde je o poznání jednodušší. Signál rádia už náhodně nemizel a hodiny s bílým šumem trávili Killjoys jen, pokud dj Dr. DeathDefying ukončil na chvíli vysílání, aby se mohl prospat. Za zaprášenými okýnky TransAmu se míhala světla domků, obchodů, občas i funkčních motorestů a benzinových pump. Cleve, který na takové věci nebyl zvyklý, se nemohl na tu náhlou záplavu barev a tvarů vynadívat. Pravidelně zůstával vzhůru dlouho do noci, zatímco se ostatní střídali u volantu, a hleděl fascinovaně do tmy. I Killjoys však museli připustit, že noci v zónách měly své kouzlo. V porovnání s Wastelands, kde ticho a tmu okolí narušovaly jen reflektory a motor auta, spolu s občasným zavřísknutím některého pouštního zvířete, tu panoval čilý ruch až do brzkých ranních hodin. Vlastně většina obchodů a podniků otevírala až navečer, protože slunce v této divoké době bylo přinejmenším úmorné, ve chvílích, kdy byl vyhlášen zákaz vycházení, přímo smrtící. Většina lidí, pohybujících se v ulicích, mělo vybavení, které je před povětrnostními podmínkami postapokalyptického světa chránilo.

Danger Days Project (15)

12. listopadu 2011 v 8:15 | Thumbler & Legal Assassin |  Danger Days Project


Ráno se vyznačovalo nervózní hektickou atmosférou, balením přikrývek a zmateným pobíháním z místa na místo. Když na to Mikey později vzpomínal, uvědomil si, že ze všeho nejvíc mu nálada vznášející se nad tábořištěm připomínala neklid v lese, když se blíží predátor. Myslel na to, že Frank to už před nimi dokázal, dostal se ze zón až hluboko do Wastelands, když je hledal, ale navzdory tomu mu toto vědomí nepřinášelo klid. Gerard klečel na poslední nezabalené přikrývce a zachmuřeně po ní rozkládal zbraně, které měli k dispozici. Chvíli na ně soustředěně hleděl a pak k sobě svolal zbylé Killjoys.

Wrong (125)

9. listopadu 2011 v 14:18 | Tea |  Wrong

Who the fuck do you think you are
Comin' round here

Zatímco si Ryan svlékal kabát, připadaje mi čím dál neskutečnější, bezostyšně jsem na něj zíral jako na zjevení. Mohlo se to zdát směšné, byl přece jen další známý člověk, který překročil práh našeho domu, ale nemohl jsem se přehoupnout do fáze, kdy spojím vzdálený, napůl anonymní svět města s mým soukromým prostorem.

Otevřel jsem ústa, abych vykoktal nevěřícnou otázku o tom, jak se zde octl, když jsem si přece jen rozpomněl na své vlastní prozrazení adresy.

Wrong (124)

3. listopadu 2011 v 5:55 | Tea |  Wrong


Which will you go for, which will you love
Which will you choose from, from the stars above

Seděl jsem před mdle zářící obrazovkou počítače, bezmyšlenkovitě se probíraje záznamy o půjčkách. V prvním okamžiku, kdy mě Ryan uklidil za pult a prohlásil, že se chvíli potřebuje věnovat organizaci filmů, mě napadlo hledat Gerardovo jméno. Ani jsem netušil proč, sváděla mě k tomu snad stejná zvědavost, která mi poručila ukrást jeho starou kartičku do knihovny. Pár vteřin před tím, než jsem roztřeseně zmáčknul klávesu s prvním písmenem jeho jména, mě zabrzdil strach. Mohl Ryan dohledat poslední zobrazené zákazníky? Neriskoval jsem prozrazení. A vůbec, co když už Gerard navštěvoval jinou půjčovnu? Věřil bych, že ho samotný pohled na Ryana iritoval natolik, že změnil zaběhnuté zvyklosti. Mohl jsem se zeptat, kde sehnal Co se vlastně stalo s Baby Jane?, poslední film, který mi předvedl. O strašidelné scéně, v níž se jedna z hlavních ženských postav zhrouceně točila na invalidním vozíku, se mi ještě téže noci zdálo.

Mezipatra 2011

1. listopadu 2011 v 10:36 | Tea |  By own eyeball
Tak jako již dříve, i letos nás čeká český Queer festival Mezipatra! Nenechte si ujít program v Brně nebo v Praze, ať už se jedná o filmová díla s homosexuální tématikou či doprovodné akce.

Já se patrně chystám v sobotu na přednášku o slash tvorbě, pokud by ji někdo plánoval, klidně uvítám doprovod ;)

Pořádně prohlédněte program a vychutnejte si kulturní queer atmosféru :)